OPLEIDING

Specialisatie tot Arbeidsmediator
Basisopleiding mediator Echtscheiding en Omgang
Opleiding tot NMI Mediator
Adviesvaardigheden en Interventiestrategieën
Post HBO Toegepaste Psychologie
HBO P&O
: 2009
: 2009
: 2008
: 2006
: 2001
: 1997

WERKERVARING

Berenschot Advies
Vanaf 1 oktober 2007 werkzaam als zelfstandig adviseur

Interim (HRM) opdrachten, advisering en uitvoering rondom implementatie van fusies, OV concessies, complexe HR dossiers; beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie; workshops en trainingen; coaching van management en MT.
Opdrachtgevers: bedrijfsleven, gemeentelijke overheden, scholengemeenschappen en welzijnsorganisaties.
Opdrachten o.a.: implementatie concessie OV bij een vervoersorganisatie, projectleider P&O bij de invoering van gezamenlijke belastingtaken voor 5 gemeenten, interim afdelingshoofd, interim HRM adviseur, reorganisaties inclusief plaatsingsprocedure, begeleiding van de overgang van de brandweerorganisatie naar VNOG, begeleiding van de fusie tussen het Werkbedrijf UWV en de Sociale Dienst, begeleiding van omvorming gemeentebalie naar KCC.


Gemeente Deventer
Coördinator P&O (2005 – oktober 2007)

Aansturing van P&O adviseurs, ondersteuners en verzuimspecialisten (10 fte) ; inhoudelijke begeleiding van P&O adviseurs bij complexe dossiers en processen; vereenvoudiging en optimalisatie van werkprocessen binnen P&O en naar klanten; opzetten van een front- mid- en backoffice; adviseren en begeleiden bij organisatieontwikkeltraject; opzetten van een nazorgtraject in de organisatieontwikkeling; coachen van leidinggevenden; projectleider w&s voor invulling van 70fte vacatures; beleidsontwikkeling- en implementatie.

Gemeente Deventer
P&O Adviseur (2001 – 2005)

P&O Adviseur voor de sector Economie en Vastgoed; pilot ontwerpen en invoeren van persoonlijke ontwikkelplannen; projectleider ontwerpen en invoering competentieprofielen; insourcen stichting stadstoezicht (50fte) ; insourcen van de ICT functie (40 fte); fusietraject Deventer Werkt met Sallcon B.V.; coachen van het sectormanagement EV inzake hun persoonlijke ontwikkeling.

Circulus B.V.
Personeelsfunctionaris (1999 – 2001)

Beleidsvoorbereiding en implementatie; toepassen van arbeidsvoorwaarden in brede zin; toezien op naleving van de cao, arbeidsvoorwaarden en het geformuleerde beleid; adviseren en ondersteunen van het management; ziekteverzuimbegeleiding, reducering verzuim gerealiseerd van 17 naar 8%; loopbaanbegeleiding; opzetten van de administratieve organisatie; invoeren van een functiewaarderingssysteem..

Wegener Uitgeverij Gelderland Overijssel B.V.
Personeelsfunctionaris (1996 – 1999)

Beleidsvoorbereiding ten behoeve van de werkmaatschappij en business unit; toezien op naleving van de diverse cao’s, arbeidsvoorwaarden en het geformuleerde beleid; adviseren en ondersteunen van de sector inzake personeelbezetting en personeelsaangelegenheden; deelnemen in projecten op het gebied van organisatieveranderingen; voorzitten van werkgroep ter ondersteuning van de projectgroep inzake automatiseringsproject; professionaliseren van ziekteverzuimbegeleiding (o.a. door het organiseren van een training); individuele begeleiding van de managers inzake aansturing van het personeel met behulp van de personeelsinstrumenten.